Yapı Kimyasalları

IPAPUR VP 2 K YÜRÜYEN ÇATLAKLAR ve DERZLERDE SU SIZDIRMAZLIĞI İÇİN KULLANILAN KÖPÜREN ELASTİK PU ENJEKSİYON REÇİNESİ
Ürün Özellikleri:
IPAPUR VP 2K düşük vizkoziteli 2 bileşenli (reçine ve katalizör) , reçine ve katalizörün karıştırılmasından sonra ) su ile temas ettiği halde köpüren poliüretan reçinesidir. Su ile temas ettikten sonra köpürerek gerekli yerlere dolgu ve tıkaç vazifesi görür. Reaksiyon zamanı uygulanan katalizöre göre ayarlanabilir.

Uygulama Alanları:
Su çekmiş çatlak ve oyuklara su geçişini durdurmak için uygulanır.

Özellikler:
İki bileşen (reçine ve aktivatör), karıştırıldıktan sonra suyla karşılaştığı zaman genleşerek bir yalıtıcı köpük tıkaç oluşturur. Enjekte edilen reçine basınca, sıcaklığa ve mevcut suyun niteliğine bağlı olarak ilk hacminin 20- 30 katı oranında genleşebilir. Böylece uygulanan malzeme tüm çatlak ve deliklere ulaşmış olur. Uzun uygulama süresi ve suyla temas etmedikçe köpüklenmeme veya sertleşmeme özelliği nedeniyle, bu malzeme hiç tereddüt edilmeden tek-bileşenli pompa kullanılarak işlenebilir.

IPAPUR VP 2 K Teknik Bilgiler

İşlem Notları
I. ve II. bileşenler iyice ve homojen olarak karıştırılmalıdır. Bu süreç içinde, karıştırma kabının içine hiç su damlamamasına büyük özen gösterin.

Basınçlı suya maruz kalan çatlakların yalıtılması:

-Çatlakların yönü belirlenir ve işaretlenir.Çatlak boyunca sırayla 15-20 cm aralıklarla (çatlağın genişliğine bağlıdır) ve delik ağızları çatlağı yaklaşık olarak et kalınlığının yarısına karşılık gelecek noktalarda delecek şekilde yaklaşık olarak 45oC açıklandırmak suretiyle 13 mm’lik delikler açılır.
-Delme işlemi sırasında oluşan küçük parçacıkları ortamdan uzaklaştırmak için hava tabancası yada basınçlı su kullanılır.
-Genişliği en fazla 0.5mm olan çatlakları doldurulur. Bunu yapmak için, IPATOP Betonspachtel veya IPA Unimörtel Rapid ; yüksek derecede su basan çatlaklar için Ipanex Stopfmörtel kullanılır.
– 13mm çapında dişli kanalları monte edin ve gerdirin.
– Dolgunun kürleşmesinden sonra, en alt valfin üzerine bir çekvalf yerleştirin ve reçine ile katalizörü en az 3 dk. homojen olarak karıştırdıktan sonra enjeksiyon işlemine başlayın.
-Su ile temas ettiğinde köpüren IPAPUR VP 2k nın enjektesine IPA yüksek basınçlı enjeksiyon pompası kullanarak başlanabilir.

Uyarı:
Malzemenin kendisi yeterli uzunlukta uygulama süresine sahip olsa da, ortam neminin etkisiyle yüzeyi üzerinden bir kalın kabuk oluşumu görülebilir. Bu tabakanın delinmesinden sonra, kalan karışım kalitesinde herhangi bir bozulma olmaksızın kullanılabilir.
Aletlerde ve ekipmanlarda kalan kalıntıları çıkarmak için IPA temizleme maddesi kullanın.

Güvenlik Tavsiyeleri:
IPAPUR VP 1k katalizör bileşeni tahriş edici niteliğe sahiptir!
Kimya endüstrisinde mesleki tehlikelere karşı, yetkili bir sosyal sigorta kuruluşu tarafından öngörülen bütün koruyucu önlemleri alın. Eldiven ve koruyucu gözlük kullanın. Ürünün cildinizle temas etmesinden kaçının. Daha iyi koruma sağlamak için ellerinize krem sürün. Cildinize veya gözünüze sıçrayan malzemeyi uzaklaştırmak için bol miktarda su kullanın ve sonra hemen bir doktora başvurun.

IPAPUR VP 1K SU TAŞIYICI YÜRÜYEN ÇATLAKLARI VE DERZLERİ YALITMAK İÇİN KULLANILAN ESNEK KÖPÜKLENEN PU ENJEKSİYON REÇİNESİ
Ürün Spesifikasyonları:
IPAPUR VP 1k, suyla karşılaşmadıkça köpüklenmeyen bir düşük viskoziteli 1-bileşenli poliüretan reçinedir; suyla karşılaştığında ise gereken herhangi tıkaç vazifesi görür. Reaksiyon süresi bir katalizörle ayarlanabilir.

Uygulama Alanları:
Mevcut olabilecek suyun geçişini durdurmak için suya batmış çatlaklara ve oyuklara uygulanır.

Aksiyonu (Özellikleri):
İki bileşen (reçine ve aktivatör), birleştirildikten sonra genleşerek suyla karşılaştıkları zaman bir yalıtıcı köpük tıkaç oluşturacaktır. Basınca, sıcaklığa ve mevcut suyun miktarına bağlı olarak, enjekte edilen reçine başlangıç hacminin 20-30 katı kadar genleşecektir. Malzeme böylece en küçüğüne kadar bütün çatlaklara ve oyuklara girecektir. Uzun uygulama süresi ve suyla temas etmedikçe köpüklenmeme veya sertleşmeme özelliği nedeniyle, bu malzeme hiç tereddüt edilmeden tek-bileşenli pompa kullanılarak işlenebilir.

IPAPUR VP 1K Teknik Bilgiler
IPAPUR VP 1 E SU TAŞIYICI YÜRÜYEN ÇATLAKLARI VE DERZLERİ YALITMAK İÇİN KULLANILAN ESNEK KÖPÜKLENEN PU ENJEKSİYON REÇİNESİ
İşlem Notları
I ve II bileşenlerini iyice ve homojen olarak karıştırın. Bu süreç içinde, karıştırma kabının içine hiç su damlamamasına büyük özen gösterin.

Basınçlı suya veya Hücumuna tabi olan Çatlakların/Kusurların Yalıtılması:
Çatlakların yönünü belirleyin ve işaretleyin. Çatlak boyunca karşılıklı şekilde almaşık olarak ve 15-20cm’lik aralıklarla (çatlağın genişliğine bağlı olarak) aralıklarla ve delik ağızları çatlağı yaklaşık olarak et kalınlığının yarısına karşılık gelecek noktalarda delecek şekilde yaklaşık olarak 45oC açıklandırmak suretiyle 13mm’lik delikler açın.
Delikleri delmeden kaynaklanan küçük parçacıkları uzaklaştırmak için basınçlı su veya bir hava tabancası veya körük kulanın.
Genişliği en fazla 0.5mm olan çatlakları doldurun. Bunu yapmak için, IPATOP Betonspachtel veya IPA Unimörtel Rapid kullanın; yüksek derecede su basan çatlaklar için Ipanex Stopfmörtel kullanın.
13mm çapında dişli kanalları monte edin ve gerdirin.
Dolgunun kürleşmesinden sonra, en alt valfin üzerine bir çekvalf yerleştirin ve enjeksiyon işlemine başlayın.
Bir IPA yüksek basınçlı enjeksiyon pompası kullanarak, ancak suyla temas ettiğinde köpüklenecek olan IPAPUR VP 1k’yı enjekte etmeye başlayın.

Dikkat:
Malzemenin kendisi yeterli uzunlukta uygulama süresine sahip olsa da, ortam neminin etkisiyle yüzeyi üzerinden bir kalın kabuk oluşumu görülebilir. Bu tabakanın delinmesinden sonra, kalan karışım kalitesinde herhangi bir bozulma olmaksızın kullanılabilir.
Aletlerde ve ekipmanlarda kalan kalıntıları çıkarmak için IPA temizleme maddesi kullanın.

Güvenlik Tavsiyeleri:
IPAPUR VP 1k katalizör bileşeni tahriş edici niteliğe sahiptir!
Kimya endüstrisinde mesleki tehlikelere karşı, yetkili bir sosyal sigorta kuruluşu tarafından öngörülen bütün koruyucu önlemleri alın. Eldiven ve koruyucu gözlük kullanın. Ürünün cildinizle temas etmesinden kaçının. Daha iyi koruma sağlamak için ellerinize krem sürün. Cildinize veya gözünüze sıçrayan malzemeyi uzaklaştırmak için bol miktarda su kullanın ve sonra hemen bir doktora başvurun.
IPAPUR VM 1 KSU TAŞIYICI YÜRÜYEN ÇATLAKLARI VE OYUKLARI YALITMAK İÇİN KULLANILAN 1 BİLEŞENLİ, SUYLA TEMAS ETTİĞİNDE KÖPÜKLENEN POLİÜRETAN ENJEKSİYON REÇİNESİ
Malzeme Açıklaması
Sertleşerek bir sert, esnek poliüretan köpük oluşturan oldukça reaktif ve modifiye edilmiş bir bileşenli poliizosiyanat-prepolimer. POLYURETHANE V 1K bir solventsiz, kahverengi sıvıdır.

Uygulama alanları:
POLYURETHANE V 1K, bir bileşenli ürün olduğundan, normal yalıtım reçineleriyle karşılaştırıldığında aşağıda belirtilen avantajlara sahiptir:

Daha uzun kürleşme süresi nedeniyle malzeme oyukların içine yavaşça akar ve dolayısıyla bir optimum su uzaklaştırma etkisine kavuşur.
Çevredeki nemle temas, sonradan uzun süreli etkili yalıtım sağlayacak şekilde kürleşme yaratır.
Ayrıca yaklaşık 0oC civarındaki sıcaklıklarda, reaksiyon yine de çok hızlıdır. Uzun reaksiyon gösteren köpük alt zemine sıkıca tutunur ve -20oC’lik sıcaklıklarda bile esnekliğini korur. Kürleşen POLYURETHANE V 1K asitlere ve boğata sularına karşı dirençlidir ve bitümene ve derz bağlayıcılara veya betona zarar vermez.

IPAPUR VM 1 K Teknik Bilgiler
IPAPOX HBÇOK DAYANIKLI, DOLGULU, 2- BİLEŞENLİ EPOKSİ TUTUCU KÖPRÜ, KURU VE ISLAK ZEMİNLER İÇİN

Tanım

IPAPOX HB çift bileşenli epoksi reçine formülasyonu ile ıslak / kuru mineral ve çelik yüzeylerde yüksek yapışma sağlayan solventsiz kaplama malzemesidir.

Uygulama Alanları

IPAPOX HB beton boru ile bacalarda koruyucu kaplama olarak , eski beton ile harç arasında köprü olarak kullanılır.
IPAPOX HB ile düşük kalınlıklarda ve ıslak mineral yüzeylerde mükemmel yapışma gücü sağlar.

Özellikler

Karışık bileşkeli yüksek basınç, eğilme, çekme, kayma dirençli ve homojendir.
Beton, çelik, demir, ahşap ve bir çok katı yüzeylere mükemmel yapışır; IPAPOX HB su altında bile mükemmel kürlenme sağlar.

Sertifikalar

Teknik Üniversitesi soruşturma raporu 31.7.79 Münih;
Parametre belirleme 8029 a /82 TU Münih
Karlsruhe Üniversitesi tarafından Biyolojik içme suyuna uyum raporu
Hıfzıssıhha Enstitüsü Gelsenkirchen tarafından İçme suyunda risk değerlendirmesi

IPAPOX HB Teknik Özellikler
IPAPOX FB

Yüksek Çözelti maddesiz, 2-bileşenli epoksi – kaplama reçinesi yüksek aşınmaya dayanıklı, kimyasallara
dayanıklı, kalın kaplamalar için
RAL renkleri

Tanım

IPAPOX FB çift bileşenli, solvent içermeyen, orta viskoziteli epoksi reçine

Uygulama Alanları
Aşınmaya ve kimyasala dayanıklı reçine depolar,showroom, balkon, kontenyır, ve damlama tavanlarda kalın kaplama olarak kullanılır.
Yüksek ve kapalı garaj, teras ve köprü bordürleri vb. alanlarda aşınmaya karşı dirençlidir ve sızdırmazlık sağlar.

Özellikler
Yüksek kaliteli sentetik reçine IPAPOX FB ile, kürlenmeden sonra mekanik ve kimyasala yüksek direnç sağlayan pürüsüzsüz yüzey elde edildir. IPAPOX FB ile nihai sonuç için özel formülasyona gerek yoktur.
İstenen kayma direncine bağlı olarak yüzeye silis kumu serpilir

IPAPOX FB Teknik Özellikler
IPAPOX BC/E

Tanımı

IPAPOX B/CE 2-bileşenli mekanik ve kimyasallara yüksek dayanımlı epoksi esaslı çok parlak kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları

Evrensel koruyucu kaplama IPAPOX B/CE metal, cam, ahşap yüzeylerde ayrıca zemin, duvar, beton yapılar, tünel, alt geçit duvarları, atık su arıtma tesisleri, havuzlar vb. alanlarda yüksek yapışma özelliği ile koruyu kaplama olarak kullanılır..
İç ve Dış mekan kullanımında mükemmel hava direncine sahiptir.

Avantajları, Kimyasal Etkileri

UV ışınlarına, kimyasallara, asitlere, katı ve sıvı yağlara, tuz çözeltilere yüksek dayanımlıdır. Solventlere dayanıklı değildir.

IPAPOX BC/E Teknik Özellikler
IPAPOX B/DB ZEMİN KAPLAMASI BİRLEŞTİRİCİ MADDESİ

Tutucu köprü: 400-700 g/m² Karışımda bağlayıcı madde olarak
İlave maddelerle: 1:7 yak 250g/m², 1:4 yak 0,45 kg/m²,
1:2 yak. 0,6 kg/m² ve 1 mm

Tanım

IPAPOX® B/DB Çift bileşenli, çözelti maddesiz, düşük viskoziteli, solventsiz, doldurulmamış, renklendirilmemiş epoksi birleştirme malzemesi ve harç reçinesi

Uygulama Alanları

Yüksek derecede mekanik ve kimyasal aşınmaya dayanıklı büyük depolar, sergi, salonları, fabrika salonları, garaj, balkon, teras zeminleri için kullanılabilir sentetik reçine kaplama sistemidir.

Özellikler

1:10 karışım oranı ile elde edilen düşük viskoziteli sentetik reçine, yüksek derecede aşınmaya ve kimyasala dayanıklı kırılgan olmayan, çok iyi sertlik ve tutucu özellikli, toksitlenmeyen yüksek kaliteli yer döşemesidir.
Kuvarz kumu kullanılarak görsel olarak farklı döşemelerde üretilebilir. Akışkan ve mala ile sürülebilir.

IPAPOX B/DB Teknik Özellikler
IPAPHOB ÇÖZELTİ MADDESİ İÇERİKLİ, BETON, SIVA VE YIĞMA DUVARLARIN HİDROFOBİSİ İÇİN SİLOKSAN ÇÖZELTİSİ
Zeminin emiş kabiliyetine göre yak 0,5-1 lt/m2 ,

Tanım

IPAPHOB tek bileşenli siloksan esaslı, solvent içeren, su itici özelliğe sahip çözücüdür.

Uygulama Alanları

IPAPHOB inşaat cephelerinin, beton, gazbeton, asbestli çimento, tuğla duvar, çimento, kireç, doğal ve yapay taş, çatı kiremitlerinin neme karşı korunması için kullanılır.
Yapı malzemesinin Alkalinite değeri pH 9 altında olmalıdır. (IPA göstergesi ile test)
IPAPHOB nemli ve ıslak yüzeylerde kolayca ve sorunsuz uygulanabilir.

Özellikler

Özel solvent kombinasyonlu
Düşük molekül ağırlıklı siloksanlar
Yüksek penetrasyon derinliği
Şeffaftır
UV – dirençli
Kir tutmaz
Buhar geçirgenliği yoktur.
Herhangi bir renk değişimi olmadan pürüzsüz yüzey oluşturur

IPANEX Tıkama harcı IPANEX Stopfmörtel HIZLI BİRLEŞTİRİCİLİ, ŞİŞEBİLEN, SU PATLAKLARININ, SU BİRİKİMLERİNİN OLDUĞU DURUMLARDA DAHİ, SU PATLAKLARININKAPATILMASI İÇİN TIKAMA HARCI
Tanım

IPANEX STOPFMÖRTEL mineral dolgulu su geçirmez, şişebilen, su patlaklarının kapatılması için hızlı yapışan tıkama harcı

Kullanım Alanları

Yüzeyine nem nüfuz etmiş mutfak, bodrum, tünel vb. alanlarda su kaçakları ve sızıntılar için kullanılır.

Özellikleri

IPANEX STOPFMÖRTEL klorür içermeyen çimento, su eklenerek hızlı zaman ayarı ile derhal su kaçaklarını önler.
Sertifika

Ruhrgebietes, Gelsenkirchen Hijyen Enstitüsü

DVGW-Arbeitsblatt W347 testine göre „ içme suyu için hijyenik standartlara uygun çimento esaslı malzeme.

IPANEX Tıkama harcı IPANEX Stopfmörtel Teknik Özellikler
IPANEX Yüzey kapatıcı WFIPANEX Flächendic ht WF

Tanım

IPANEX Flächendicht WF boncuklaşmış nemlenmelerin ve su kaçaklarının yüzeysel olarak kapatılması için hızlı bağlayıcılı toz

DIN 18557

Kullanım Alanları

IPANEX Flächendicht WF Su sızdıran duvar, beton vb. yüzeylere hızlı bir şekilde uygulanır sızdırmazlık sağlar.

Özellikler

IPANEX Flächendicht WF Suda şişer ve mineral yüzeyler üzerine son derece iyi yapışır.
Su sızıntılarını derhal ve kalıcı olarak yok eder.
Yapısal çelik (klorür içermez
IPANEX Yüzey kapatıcı WFIPANEX Flächendic ht WF Teknik Özellikler
IPAL EPI (ECC@ Kaplama)IPAL EPI (ECC Estrich )
Yüksek aşınmaya dayanıklı EP-Reçine, sertleştirilmiş çimento zemin kaplama astarı Tabaka kalınlığı yak. 18
kg/m² 1 cm
Minimum tabaka kalınlığı 1 cm

Tanım

IPAL EPI yüksek aşınmaya dayanıklı EP-Reçine çimento zemin kaplama astarı

Uygulama Alanları

IPAL EPI yüksek aşınmaya karşı dayanıklıdır. Aşırı mekanik ve kimyasala maruz kalan her yerde; endüstriyel zemin, fabrikalar, park alanları, garajlarda, yollarda, balkon, teras gibi zeminlerde kaplama olarak kullanılır. Ayrıca yükleme rampalar; Her türlü onarım çalışmaları için bir tamir harcı

Özellikler

Mineral kombinasyonlu epoksi reçine sertleştirilmiş çimento kaplama astarı
Homojendir
Yüksek mukavemet özelliği ile aşınmaya dayanıklı
Kimyasallara dayanıklıdır.
5 – 6 katman kalınlığı ile tek bir işlemde uygulanabilir.
Isıya dayanıklıdır.
Yanmaz
Pürüzsüz işlenebilir.

Sertifika

Soruşturma Raporu No: 1983/08/18 ve 7511 / 83
(Yapı malzemeleri ve plastikler için devlet ajansı Münih)

IPAL EPI (ECC@ Kaplama)IPAL EPI (ECC Estrich ) Teknik Özellikler
IPA Sızdırmazlık ÇamuruIPA Dichtschlämme
Tanım

IPA-Dichtungsschlämme su yoluyla taşınan tuzları ve atmosferdeki gazları engelleyen beton üzerine uygulanan Tek bileşenli çimento esaslı sızdırmaz su yalıtım malzemesidir. Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. Yüksek mukavemet özelliği ile yoğun su basıncına dayanıklıdır, kırılganlık riskini azaltır.

Kullanım Alanları

IPA Dichtungsschlämme kullanıma hazır hidrolik ayarı yüksek yüzey dolgu malzemesi; İç ve dış mekanlarda, wc, banyo, mutfak, ve balkon gibi ıslak hacimlerde, yeni ve eski binalarda, su depolarında, yüzme havuzlarında, kapalı otoparklarda, tünel, istinat duvarlarında, fosseptik tanklarda kullanılır

Özellikleri

IPA-Dichtungsschlämme sızdırmaz su yalıtım malzemesi, fizyolojik olarak zararsızdır içme suyu için kullanılabilir.

Test Sertifikaları

Teknik Üniversitesi soruşturma raporu No: 7931 München.
Hansestadt Bremen şehri ulusal hijyen enstitüsü raporu
İçme suyu güvenliği çin Materialprüfungsund Araştırma Enstitüsü (EMPA) IPA Dichtungsschlämme araştırma raporu

IPA Sızdırmazlık ÇamuruIPA Dichtschlämme Teknik Özellikler
IPA PM Toz@ IPA PM Pulver

IPA PM tozu şantiyede ince kum ile karıştırılabilen, geniş yarık ve boşlukların doldurulmasında kullanılacak su tutma özellikli, düşük viskoziteli, mükemmel yapışma sağlayan dolgu harcı üretimi için kullanılan malzemedir.

IPA PM toz çimento harcı ve çamurlarda gücü arttırır ve büzülme olmamasında önemli rol oynar.

Uygulama Kuralları

IPA PM toz ile duvar ve beton için uygun, akışkan ve dayanıklı harç elde edilir.
10 mm kadar geniş çatlaklıklarda dolgu harcı olmadan çimento harcı kullanılması gerekir.
Geniş çatlaklarda ve boşluklarda ince kuvars kumu kullanılması uygundur.
Dökme işlemi IPA enjektörleri üzerinden veya IPA-vida basın ile yapılır