Su Analiz Laboratuvarı

15 milyonu aşan nüfusu ile günlük ortalama 3 milyon m3 su tüketiminin gerçekleştiği İstanbul’da musluklardan akan su; İSKİ tarafından en ileri teknolojileri uygulanarak su arıtma tesis çıkışlarında daima kaliteli, temiz, içilebilir ve sağlıklı olmaktadır.
İçmesuyu arıtma tesislerinde içilebilir özelliğine kavuşan suyun musluklardan aynı kalitede akmasını temin için; İSDAŞ su depolarının temizlik dezenfeksiyonun ve bakımını  (sağlık bakanlığının önerisi yılda 2 kez) gerçekleştirmektedir. İSKİ nin gerekli altyapı çalışmalarının yanında depo sularının kalitesini izlemek üzere standartlara uygun olarak yılda en az 2 kez su depolarında numuneler alınmalı ve analizler yapılarak sürekli denetlenmelidir.
İski su kalite raporları
İSDAŞ a başvuran müşterilerimizin su numunesi steril şişelerle tarafımızdan alınıp analiz sonuçları adrese ulaştırılmaktadır. Laboratuvar ortamımızda yaptığımız fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerle suyun ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğine’ uygun olup olmadığı belirlenir.
Yılda yaklaşık 10 bin numunede mikrobiyolojik analizlerin yapıldığı İSDAŞ ın laboratuvar ünitesi; 7 mühendis; 4 kimyager ve 2 biyolog olmak üzere toplam 15 personel ile hizmet vermektedir.
7/24 LABORATUVAR
İSDAŞ Laboratuvarları 7 gün 24 saat prensibiyle çalışmaktadır.
PERİYODİK NUMUNE GÖNDERİM SİSTEMİ ise sözleşme dahilinde planlanarak yürütülmektedir.

1-    İçilebilir ve kullanılabilir su ile il­gili uyulması gereken standartlar

“İnsani Tüketim Amaç­lı Sular Hakkında Yönetmelik” kapsamında belirtilmiştir www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111215-13-1.doc

İçme-Kullanma Suyu: Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile, gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, orjinine bakılmaksızın, orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve Ek-1′ deki parametre değerlerini sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen suları,

Ek–1

Kimyasal Özellikler

Parametre

Analiz Aralığı

Birim

Sınır Değerler

En az

En çok

Siyanürik asit (1)

Ayda bir defa

mg/L

100

Biguanid2

2

30

Hidrojen Peroksid (2)

40

80

pH (2)

6,5

7,8

Amonyum (2)

0,5

Nitrit

0,5

Nitrat

50

Bakır

1

Alüminyum

0,2

Toplam alkalinite (2) (CaCO3)

30

180

Bağlı klor (3)

0,2

Kapalı yüzme havuzu suyu serbest klor (3)

1

1,5

Açık yüzme havuzu suyu serbest klor3

1

3

Serbest klor (4)

0,3

0,6

___________________

(1) Suyun dezenfeksiyonunda stabilizatörlü klor bileşiklerinin kullanıldığı havuzlarda bakılır.

(2) Suyun dezenfeksiyonunda “hidrojen peroksit + biguanide” kullanılması halinde hidrojen peroksit 40-80 aralığında olmalıdır. Bu durumda pH 8,2 , amonyum 1,5 ve toplam alkalinite 220 düzeyine kadar uygun kabul edilir. Bu havuzlarda serbest klor ölçümü yapılmaz, hidrojen peroksit ve biguanide ölçümü yapılır.

(3) Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşiklerin kullanıldığı havuzlarda bakılır.

(4) Suyun dezenfeksiyonu için ozon, UV, klordioksit ve diğer dezenfeksiyon sistemlerinin kullanıldığı havuzlarda aranacak düzeydir.

NOT: Hidrojen peroksit, biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.


Ek–2

Fiziksel Özellikler

Parametre

Analiz Aralığı

İstenen Değer

Renk

Ayda bir defa

Pt/Co olarak 10 birim
Bulanıklık

Ayda bir defa

SiO2 veya Jakson birimi olarak 5 birim ya da NTU veya FNU olarak 0,5 birim
Sıcaklık (1)

Ayda bir defa

En az

En çok

Kapalı havuz

26 oC

28 oC

Açık havuz

26 oC

38    oC

_______________

(1) Sıcaklık ölçümü havuz mahallinde yapılır.

   Ek–3

Mikrobiyolojik Özellikler

Parametre

Önerilen Metot (1)

Analiz Sıklığı (2)

Sınır Değerler

Toplam koloni (jerm) sayısı

TS EN ISO 6222

Ayda bir defa

200 CFU(3) /ml

Toplam koliform bakteri

TS EN ISO 9308-1

0/100 ml

Escherichia coli (E. Coli)

TS EN ISO 9308-1

0/100 ml

Pseudomonas aeruginosa

TS EN ISO 16266

0/100 ml

_________________

(1)  Laboratuvarlar önerilen metot dışında, referanslarını göstermek şartı ile başka bir metodu da  kullanabilir.

(2)  Yüzme havuzu kullanımının yoğun olduğu dönemlerde analiz sıklığı ayda iki defa olmalıdır.

(3)  CFU Colony Forming Unit (koloni oluşturan birim).

Laboratuvar Hizmetlerimiz

Temizlik ve dezenfektesini yaptığımız tüm su depolarından 4 ila 6 ay sonra su numunesi alınarak donanımlı laboratuvar ortamımızda analizleri yapılmaktadır. Yapılan analizler sayesinde depoların fiziksel ve mikrobiyolojik durumu belirlenip yetkililer bu konuda bilgilendirilmektedir. Bu analizler neticesinde, depolarda oluşabilecek kirlilikler önceden tespit edilmekte ve herhangi bir kirlilik bulaşması durumunda da hızla önlem alınarak ve kontrol altında tutulmasını sağlamaktadır.