Çöp Toplama Alanı ve Çöp Konteyner Dezenfeksiyonu

Konteynır içine atılan çöpler konteynırın iç yüzeyine yapışmakta olup, çöp suları konteynır dibinde toplanmaktadır. Konteynır boşaltılsa bile iç yüzeye yapışan çöplerin ve dipte bulunan çöp sularının oluşturduğu asit konteynır yüzeyini yıpratarak, paslanma ve aşınmalara yol açmakta, ayrıca bu atık kalıntıları nedeniyle koku ve sinek oluşumuna ve ciddi bulaşıcı hastalıklara neden olmaktadır. Konteynırlar, çöpler boşaltıldıktan sonra oldukları yerde 2-3 dakika gibi kısa bir sürede yıkanarak dezenfekte edilmekte ve temiz bir şekilde yerlerine bırakılmaktadır. Böylece hem çevre kirliliği engellenmekte hem de konteynırların ömrü uzamaktadır.

Çevre temizliğini ve  hijyenini etkileyen en önemli etkenlerden biri de katı atık çöp konteynırlarının çok çabuk kirlenmesi ve halk sağlığını tehdit eder hale gelmesidir. Çöp konteynırlarının çevreye yaymış olduğu kötü koku , mikrop  ve bakteri oluşumunu  önlemek amacıyla düzenli aralıklarda  ve belli bir program dahilinde çöp konteynırları yıkanır ve dezenfekte edilir.Ayrıca çöp konteynırlarının bulunduğu yerler, herhangi bir sızıntı ve haşere oluşumunu önlemek maksadıyla yıkanır ve dezenfekte edilir.

  • Çöp toplama alanlarının ıslahı ve kötü kokunun giderilmesi
  • Arıtma havuzlarında ideal kimyasal değerlerin elde edilmesi
  • Biriktirme ve toplama havuzlarının ıslahı ve kötü kokunun giderilmesi

İSDAŞ uzman ekibiyle çöp konteynırları ve kamyonlarını dezenfekte eder, koku problemini etkili bir şekilde giderir. Böylelikle ortamda sinek ve benzeri haşerelerde varlıklarını sürdüremez.