Sac Depolarda Epoksi Yalıtım

Epoksi esaslı, iki bileşenli, özellikle beton ve çeliği korumak için geliştirilmiş kaplama malzemesidir. Epoksi, termosetler grubundan yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir. Suya, aside ve alkaliye direnci çok iyidir, zamanla direnç özelliğini yitirmez. Çatlağa doldurulmuş epoksi yapıştırıcısı, çatlağın yarattığı süreksizlik ortamını sürekli duruma dönüştürür, çatlağın her iki yüzünü çatlak boyunca sürekli olarak birbirine bağlar ve gerilme birikimlerini önler.

Şehir şebeke suyu ve suda bulunan klorun da etkisiyle, sac depolar şiddetli paslanma ve korozyona uğramaktadır. Paslanma ve korozyon neticesinde suya karışan demir iyonları insan sağlığı için ciddi tehdit oluşturmaktadır. Bunun yanında deponun ömrünün kısalması ile de ekonomik kayıp meydana gelmektedir. 

Ülkemizde kullanılan çeşitli depo türleri vardır. Çelik, galvaniz, paslanmaz, saç, fiber, beton ve fayans depolar olarak sınıflandırılmaktadır. Kullanılan birçok deponun suyla olumsuz etkileri tespit edilmekle birlikte kullanımına devam edilmekte ve bu konuda herhangi bir yasal düzenleme getirilmemektedir. Özellikle sac depolar, ömrü dolmuş galvaniz ve çelik depolar suyun kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Yaptığımız çalışmalarda depoların büyük çoğunluğunun paslı sac depolar olduğu tespit edilmiştir. Bu depoların uygunsuz olduğu iyi kalitede suyu bile kirlettiği suya renk ve pas verdiği bilinmektedir. Bu durum ilk etapta fiziksel kirlilik olarak tespit edilse de (sudaki renk) zamanla insan sağlığını tehdit edici rahatsızlıklara neden olmaktadır. Beton depolarda ise suyun kimyasal yapısı (korrozif, yumuşak, mineralce zengin vb.) depo yüzeyinde etkileşime neden olabilmektedir.

Sac malzemeden ve türevlerinden imal edilmiş su depolarının kullanıma alınmadan önce su yalıtımının, içme suyu temasına uygunluğu olan sağlıklı ve uzun ömürlü malzemelerle yalıtımını yapılması gerekmektedir. 

Daha önce bu tür önlemler alınmamış ise deponun mevcut durumu İSDAŞ’ ın uzman personelleri tarafından incelenir ve en sağlıklı ve uzun ömürlü çözüm önerileri sunularak, çözümlerle ilgili teknik destek sağlanır.

 

İSDAŞ ekibi yüzeyle bütünleşen ve suya ve içindeki kimyasallara dayanımlı çözünme ve çürüme yapmayan yalıtım ürünleri ile depolarınızın izolasyonunu yapmaktadır.

Su Depolarında Kullanılan Epoksi Malzemenin Özellikleri

 • Yüksek mekanik ve kimyasal mukavemetlere sahiptir.
 • İnsan sağlığına zararsızdır, içme suyunda kullanılabilir
 • Su geçirmez
 • Solvent içermez
 • Fırça veya rulo ile kolay uygulanır
 • Parlak yoğun yüzeylidir
 • Hijyeniktir, kolay temizlenir
 • İçme suyu ile teması onaylıdır.

Epoksi Uygulama Aşamaları 

 • Depo iç yüzeyindeki paslar zımparayla raspalanır.
 • Fiziksel temizlik yapılır ve temizlik sonrası depo içi kurulanır
 • Uygulanacak izolasyon malzemesi homojen hale gelene dek karıştırılır.
 • Hazırlanan karışım uygun aparatlarla (fırça ve rulo) yüzeye 215-275 mikron uygulanır.
 • Yüzeyin kuruması için 6 saat kadar beklenilir.
 • Aynı şekilde 2. kat uygulama yapılır.
 • Çalışma bittikten sonra depo 5 gün kurumaya bırakılır.
 • 6. günde deponun durumu kontrol edilir.
 • 7.günde deponun dezenfeksiyon işlemi yapılır

Epoksi Kullanım Yerleri

 • İç – dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
 • Metal veya beton tanklarda,
 • Duvarlarda kimyasal maddelere dayanıklı gaz ve buhar kesici kaplama olarak,
 • Yağ ve yakıt depolarında,
 • Enerji istasyonları, şeker fabrikalan, hangarlar ve sıvı depolama alanlarında,
 • İçme ve kullanma suyu depolarında,
 • Petrol rafinerileri ve kağıt fabrikalarında,
 • Bira, şarap ve kuru üzüm endüstrisinde,
 • Meşrubat ve meyve suyu endüstrisinde,
 • Süt, peynir ve yoğurt endüstrisinde,
 • Salça ve konserve endüstrisinde,
 • Et ve balık endüstrisinde,
 • İlaç, boya, kağıt, akü, gübre endüstrisinde,
 • Matbaalar, otel mutfak ve çamaşırhanelerde,
 • Hastane laboratuvarlarında, yemekhane, ıslak hacim ve hijyenik ortamlarda kullanılır, “Sadece duvarlarda kullanılır.

Avantajları

 • Parlak yüzeylidir.
 • Antibakteriyel özelliğe sahiptir.
 • Mikrop oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısı oluşturur.
 • Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.
 • Yüksek mekanik dayanımlara sahiptir.
 • Metal yüzeylerdeki hareketleri absorbe edebilecek elastikiyete sahiptir.
 • Standart epoksi kaplamalara göre kimyasal dayanımları yüksektir.
 • Fırça, rulo veya püskürtme yöntemi İle kolay uygulanır.
 • Su geçirimsizdir.
 • Solvent içermez.
 • İçme suyu depolarında güvenle kullanılır. (Test raporu mevcuttur.)