Tesisat Sistemi ve Boru İsale Hattı Temizlik ve Dezenfeksiyonu

Tesisat sistemi içerisinde, Su dağılımının gerçekleştiği sıcak ve soğuk su depolarında ve boru hatlarında temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları düzenli periyotlarla yapılmalıdır.

Tesisat sisteminde, Su depolarında ve boru hatlarında;

 • Kullanılan suyun niteliğinden(şebeke, kuyu, artezyen,..),
 • Su depolarının niteliğinden(paslanmaz,sac,beton,fayans,fiber..),
 • Hava koşullarından(sıcaklık,nem..),
 • Deponun ve boru hatlarının konumlarından kaynaklanan fiziksel ve kimyasal kirlilikler oluşmaktadır.

Düzenli periyotlarla temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmayan sıcak su kazanları, su depoları, boru hatları ve tesisat sistemi içerisinde oluşup biriken biyofilm tabakasında bulunan kireç, tortu ve mikroorganizmalar uygun sıcaklık ve neminde etkisi ile legionella ve koliform cinsi bakterilerin üremesini ve su sistemine yayılarak insan vücuduna girmesine sebep olur.

Belirli periyotlarla;

 • Su temini yapan su tankerleri su haznelerinin temizlik ve dezenfeksiyonu,
 • Taşınan suyun dezenfeksiyonu
 • Su depolarının dezenfeksiyonu
 • Sıcak su tankerleri, akümülasyon tankları, boylerlerin dezenfeksiyonu
 • Tesisat sistemi, boru hatlarının dezenfeksiyonu yapılması insan sağlığı açısından önem arz etmekle birlikte, yönetmelikler gereği düzenli olarak temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılmalıdır.

Tesisat temizlik Teknikşartnamesi

 

 • Su dağıtımının gerçekleştiği su sistemlerinin, su depoları, boyler kazanları, chiller grubunun fiziksel temizlik ve kimyasal dezenfeksiyon işlemleri gerçekleşecektir.
 • Hidrofor, emiş borusunun 20cm üzerine kadar şehir şebeke suyu alınır
 • Su deposuna belirlenecek oranda yüksek düzey konsantre ürün ilave edilecek,
 • Şehir şebeke suyu devre dışı bırakılarak depodan hazırlanan bu suyun mevcut sisteme verilmesi sağlanır.
 • Takviye amaçlı sistemin uygun bir yerinden dozaj pompası kurulur.
 • Sisteme düzenli olarak ürün enjekte edilir
 • Tüm sistemden ürünün geçirilmesi sağlanır,
 • Ürünün tüm katlardan, lavabolardan, duşlardan ve musluklardan geçtiği gerekli kit ve ekipmanlarla kontrol edilir ve olması gereken değerler görüldüğü takdirde, çalışma sonlandırılıp teslim edilecektir.
 • Dezenfeksiyon Amaçlı Kullanılan Kimyasal Ürün Asit Bazlı Olmadığı İçin Boru İç Yüzeylerinde Herhangi Bir Aşınmaya Ya Da Deformasyona Sebep Olmaz.
 • Uygulanan Kimyasal Ürün Hem Boru İç Alanlarındaki Fiziksel Kirliliğin Yok Edilmesini Hem De Boru İç Yüzeylerinin Dezenfeksiyonunu Sağlayacaktır.

Dezenfeksiyon ve dezenfeksiyonun başarısı için evvelden alınması gerekli önlemler:

İçme su hatlarında kullanılacak borular temiz bir halde saklanmalı ve döşeninceye kadar içlerine taş,toprak vs. maddeler girmeyecek şekilde önlemler alınmalıdır.

İçmesuyu borularının döşenmesi sırasında imkan nisbetinde fazla kirlenmemesi sağlanmalıdır. İş günü sonunda veya iş tatil edildiğinde serbest uçlar kapatılmalıdır. Döşeme ekibi boruyu hendeğe indirirken boru içine toprak vs. girmesini mani olamıyorsa indirme esnasında ve boru hatta bağlanıncaya kadar, bırakılmak şartıyla boru uçları kanaviçe tıkaçlarla kapatılmalıdır.

Hendek suyunun boru içerisine girmesine imkanlar nisbetinde mani olunmalıdır. Döşeme işlemine geçici olarak ara verildiğinde, boru hattının serbest uçları sızdırmaz bir şekilde kapatılmalıdır.

Boru eklerini yapmakta kullanılacak malzeme temiz bir halde bulunmalı ve saklanılmalıdır. Salmastra veya (benzeri) malzeme kuru olarak ek yerine yerleştirilmeli, yağlı ve katrana bulaşık olmamalıdır.

Boru hattının yıkanması

İlk Yıkama

Boru hattı basınç denemelerinden sonra ve dezenfeksiyon işleminden evvel olmak üzere basınçlı suyla ve boşaltma vanalarının elverdiği ölçüde iyice yıkanmalıdır.

Ancak yıkama hat içine girmiş bulunan hafif malzemeyi çıkarabilecek ağır malzeme gene hat içinde kalacaktır. Bu sebeple yukarıdaki boruların temiz bir şekilde saklanılması ve döşenmeleri hususundaki maddeler gereğinin yapılmasına çok itina edilmelidir. Büyük çapta borularda (D>400 mm )gerekli yıkama hızının sağlanması (U>0,30 m/sn ) zor olacağından, bu durumda yukarıdaki maddeler hükümlerinin sıkı bir şekilde uygulanmasına özellikle önem verilmelidir.

Vanaların Temizlenmesi

Boru hattının yıkanmasından sonra vana ve yangın muslukları açılarak kontrol edilmeli sürüklenerek gelmiş bulunan kum, taş ve sair yabancı maddeler alınmalıdır.

Dezenfektanlar

 • Klor (Gaz veya Sıvı)
 • Sodyum Hipoklorit
 • Kalsyum Hipoklorit
 • Adik Kalsyum Hipoklorit (Kireç Kaymağı)
 • Ozon
 • Ultraviyole Işınları