Arsenik Arıtma Sistemleri

Arsenik içeren su kaynakları dünyanın pek çok ülkesinde karşılaşılan bir sorundur. Dünya Sağlık Örgütü, 1993 yılında yapmış olduğu düzenlemeyle içme sularında izin verilen azami arsenik miktarını 50 µg/L’den 10 µg/L’e indirmiştir. Ülkemizde de, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” kapsamında içme ve kullanma sularında 50 µg/L olan arsenik limiti, 2005 yılı itibariyle 10 µg/L şeklinde değiştirilmiş ve 2008 yılından bu yana uygulamaya konmuştur. Arsenik standardının 10 µg/L olarak uygulanması, ülkemizdeki bazı su kaynaklarının kullanımını kısıtlamıştır. Özellikle batı bölgelerimizdeki birçok yerleşimde (Kütahya, Emet, Simav, Uşak, İzmir, Manisa, vb.) arsenik kirliliğinin kontrolüne yönelik önlemler alınması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Arsenik, ağır metal sınıfında iyi bilinen bir zehirdir. Suda yüksek miktarlarda bulunması doku bozulmalarına, dolaşım sistemi problemlerine yol açar ve ayrıca kanser riskinin yükselmesine sebep olur.
Arsenik, bakır ve kurşun alaşımlarının sertleştirilmesi, boya pigment uygulamaları, cam,tekstil ve çeşitli sanayi dallarında kullanılmaktadır. ABD’nin Çevre Koruma Organizasyonu EPA arseniği birinci derecede kansorejen maddeler grubuna sokmuştur.
Arsenik doğal olarak meydana gelebilen, erozyon aracılığıyla su kaynakların1 kirletebilen ayrıca boya, metal, sabun, ilaç gibi endüstriyel ürünlerin, üretim proseslerinin yan ürünü olarak da doğaya karışabilen bir ağır metaldir.
Arseniğin iki bilinen formu vardır; Arsenit (Arsenik III) ve arsenat (Arsenik V). ‘dır. Arseniğe uzun süre maruz kalmanın zarar verici etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Deride açılma, prostat problemlerine yol açan ciğer ve idrar rahatsızlıkları ile kansere yol açabilir, .
Arsenik giderim teknolojisini değerlendirmeden önce, detaylı su analiz değerleri ölçülerek, arıtmadan sonra oluşacak suyun karakteri ile ilgili de çalışmalar yapılıp, verilerin sağlaması yapılmalıdır.
İyon değiştirme, , ters ozmoz, Koagülasyon/filtrasyon ,zeolit ile arsenik alımı gibi yöntemler arsenik arıtımında etkin bir biçimde kullanılmaktadır.