Legionella Kontrol

LEGİONELLA NEDİR?
 “Legionella” oksijenli ortamda yaşayan, gram negatif, çubuk şeklinde bir bakteridir. Lejyoner hastalığı Legionella  pneumophila olarak adlandırılan bakterinin neden olduğu bir akciğer enfeksiyonudur. Bu bakterilerinin yol açtığı legioner hastalığının, şiddetli belirtilerle seyreden zatürree ve daha hafif tipi olan pontiac ateşi olmak üzere iki şekli vardır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

      Legioner hastalığının belirtileri bakterinin alınmasından sonraki 2–10 gün arasında ortaya çıkar. Hastada birkaç gün süre ile halsizlik ve yorgunluk yakınması olur. Hastaların çoğunda ateş yükselir (>38.5°C). Giderek alt solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gelişir. Öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı ortaya çıkar. Hastalar çoğu kez balgam çıkaramaz. Bulantı, kusma, karında rahatsızlık hissi ve ishal görülebilir. Diğer yaygın belirtiler baş ağrısı ve kaslarda ağrı olup; bazı olgularda huzursuzluk, dalgınlık, sıkıntı, bilinç bulanıklığı ve komaya kadar ilerleyebilen sinir sistemi bulguları gözlenebilir.

LEGİONELLA NERELERDE GÖRÜLÜR?

  • Otel ve restoranlar
  • Banyolar ve duşlar
  • Endüstriyel şirketler (soğutma kuleleri ve klima)
  • Nakliyat
  • Okullar
  • Spor salonları, yüzme ve dinlence havuzları, spa’lar ve saunalar
  • Diş hekimi muayenehaneleri
  • Hastane ve bakım evleri
  • Ticari binalar  ve  dolayısıyla gerekli önlemler alınmadığı taktirde, insanlar Legionella bakterilerinin tehdidi altındadır. Bu nedenle bu tip yerlerde düzenli olarak analizlerin yapılması ve önlemlerin alınması gereklidir.

LEJYONER HASTALIĞI KONTROL USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150513-4.htm

 

Madde 8 

  1. a) Dipte oluşan çamur tortusunu azaltmak veya boşaltmak için su tanklarının uygun bir noktasında tahliye muslukları bulunur. Soğuk su tankları en az yılda iki kez, sıcak su tankları ise en az yılda üç kez boşaltılır, temizlenir ve dezenfekte edilir. Sediment birikiminin fazla olması durumunda bu süreler kısaltılır.

 

Boyler sıcak su kazanları uzun süre temizlenmediğinde kazan içerisinde biriken biyofilm tabakası içerisinde bulunan mikroorganizmalar, kireç, tortu içerisinde uygun sıcaklık ve neminde etkisi ile legionella ve koliform cinsi bakterilerin üremesini ve su sistemine yayılarak insan vücuduna girmesine sebep olur. Düzenli olarak temizliği yapılmayan akümülasyon tanklarının içerisindeki aşırı kirliliğin, LEJYONELLA bakterilerinin hızla üremesine ve insan sağlığına ciddi zararlar verebileceğini unutmamak gerekir. Koliform bakteriler, vücutta ishal, kusma, yüksek ateş gibi bağırsak problemlerine yol açmaktadır.

 Legionella bakteri ise akciğerlere yerleşerek zature belirtileri gösteren bir hastalık olan lejyoner hastalığına sebep olmaktadır. Lejyonel hastalığı, Kontrol altında tutulmadığında ve müdahale edilmediğinde ölümcül olabilir.

 

SONUÇ

Bakterinin kapalı devre su sistemlerinde çoğalmasını engellemek için:

*Sıcak su tankları 70 derecenin üzerinde tutulmalı,
*Soğuk su sistemlerinde su 20 derecenin altında tutulmalı,
*Su sistemlerindeki kir ve kalıntılar düzenli olarak temizlenmeli,
*Kimyasal ilaçlamalar düzenli ve doğru miktarlarda yapılmalıdır,

Unutulmamalı ki sistem sularında toplam bakteri sayısı çok düşük olsa dahi suyun organik madde yükü fazla ise, Legionella bakterisi varlığını sürdürebilmekte ve yüksek klor konsantrasyonlarına dayanabilmektedir. Legionella bakterileri, ancak (doğru) laboratuvar çalışmalarıyla teşhis edilmektedir.

Legioella çalışmalarımızda kullandığımız uygun metot ve kimyasallarla, bu bakteriler ile mücadele konusunda her zaman yanınızda olarak sizlerle çözüm ortağı olmak isteriz.