Dezenfektan Ürün Satışı

  • Atık su arıtma tesislerinde, atık çamurda kötü kokunun giderilmesi,
  • Çöp sızıntı suyunda kötü kokunun giderilmesi,
  • Çöp depolama alanlarından kötü kokunun giderilmesi,
  • Çöp konteynırlarının dezenfeksiyonunda,
  • Süs havuzlarının dezenfeksiyonunda ve yosunlaşmayı önlemede hayvan barınaklarının dezenfeksiyonu ve koku giderilmesinde,
  • Mezbahalarda ve hayvan kesim yerlerinin dezenfeksiyonunda,

Okul, cami,belediye kuruluşları vb. alanların ortam dezenfeksiyonunda kullanılmaktadır.