BOYLER , SICAK SU TANKLARI, AKÜMÜLASYON TANKLARI TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONU

Boyler( su ısıtıcı tanklar), içerisindeki serpantinler sayesinde suyu ısıtan ve depolayan basınçlı kaplardır. Boyler kazanları, Binalarda ısı merkezi kurulumunun yaygınlaşması ile, sıcak su ihtiyacını kısa sürede karşılanması ve tasarruf sağlaması sayesinde son yıllarda kullanımı oldukça artmıştır.

Suyun toplu olarak tüketime verildiği otel, hastane, okul, cami, çok konutlu binalar gibi yerlerde su depolarının , kesinti halinde devreye giren su depolarının ve su sistemlerinin temizliği ve hijyeni için gereken dikkatin gösterilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sağlık sorunları, salgın hastalıklar ve çeşitli enfeksiyonların ortaya çıkabileceği uyarısı yapılmaktadır. Bu risklerinin ortadan kaldırılması için düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılması gerekmektedir. Sağlık bakanlığı soğuk su depolarında olduğu gibi sıcak su depolarının yılda 3 kez temizlik ve dezenfeksiyonu gerekmektedir.

LEJYONER HASTALIĞI KONTROL USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150513-4.htm

Madde 8 

  1. a) Dipte oluşan çamur tortusunu azaltmak veya boşaltmak için su tanklarının uygun bir noktasında tahliye muslukları bulunur. Soğuk su tankları en az yılda iki kez, sıcak su tankları ise en az yılda üç kez boşaltılır, temizlenir ve dezenfekte edilir. Sediment birikiminin fazla olması durumunda bu süreler kısaltılır.

Boyler sıcak su kazanları uzun süre temizlenmediğinde kazan içerisinde biriken biyofilm tabakası içerisinde bulunan mikroorganizmalar, kireç, tortu içerisinde uygun sıcaklık ve neminde etkisi ile legionella ve koliform cinsi bakterilerin üremesini ve su sistemine yayılarak insan vücuduna girmesine sebep olur. Düzenli olarak temizliği yapılmayan akümülasyon tanklarının içerisindeki aşırı kirliliğin, LEJYONELLA bakterilerinin hızla üremesine ve insan sağlığına ciddi zararlar verebileceğini unutmamak gerekir. Koliform bakteriler, vücutta ishal, kusma, yüksek ateş gibi bağırsak problemlerine yol açmaktadır.

 Legionella bakteri ise akciğerlere yerleşerek zature belirtileri gösteren bir hastalık olan lejyoner hastalığına sebep olmaktadır. Lejyonel hastalığı, Kontrol altında tutulmadığında ve müdahale edilmediğinde ölümcül olabilir.

BOYLER TEMİZLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

  1. Üst kapak ve alt kapak sökülür,
  2. Kapak içerisindeki su yüksek vakumlu makine ile çekilerek tahliye edilir.
  3. Yüksek basınçlı yıkama makinası ile (150 bar) boyler cidarları temizlenir.
  4. Boyler içerisinde oluşan çamur, kireç ve tortu tabakası temizlenir.
  5. Su deposu temizlik ve dezenfektesi alanında hizmet veren işyerinin bu alanda ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemleri), ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) ve OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ) yönetim sistemlerine ve TS 13287 (İş Yerleri- İçme veya Kullanma Suyu Depolarına Temizlik Hizmeti Veren Standarda) sahip olmalıdır.
  6. Yüklenici firma Biyosidal ürün uygulayıcı izin belgesine sahip olmalıdır. (Soğuk su depoları için ek 1 belgesi olarak verilir.)
  7. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş biyosidal ürün izin belgesine sahip olmalıdır.