Dilatasyon Uygulaması

Dilatasyon; yapılarda genleşme, kısalma veya oturmalardan dolayı binada meydana gelecek hasarları önlemek için bırakılır.Bu nedenle doğru profil seçiminde yeterli dikkat gösterilmelidir.Yanlış seçim yüzey kaplamasında çatlaklara,kenarlarda kırılmalara neden olacaktır.

Uygulama yapılacak olan yüzeyler yağ ve kirden arındırılmalı , gevşek parçacıklar ve aderansı azaltabilecek gres , pas kalıntıları iyice temizlenmelidir.Yüzeydeki bozukluklar Epoksi tamir harcı ile düzeltilmelidir. En iyi sonuç için dilatasyon kenarlarına dilatasyon bandını uygulamadan önce hava tutulmalıdır.

Uygulama Alanları:

 • Tüm bina dilatasyonlarında ,yatay ve dikey uygulamalarda
 • Temellerde ve perdelerde toprak altında kalan kısımlarda
 • Su Yapılarında (Atıksu Arıtma,İçme suyu,Su depoları,Havuzlar )
 • Tünellerde ve menfezlerde
 • Radye-Perde, Perde-Perde soğuk derzlerinin su yalıtım uygulamalarında

Özellikleri / Avantajları:

 • Epoksi yapıştırıcı ile kolay uygulama
 • Yüksek elastikiye sahip formülasyon ( %600 )
 • Yüksek yapışma mukavemeti (Kuru veya az nemli betona yapışabilme)
 • Bitkisel köklere dayanıklı
 • Ozona ,mazota ve yağa dayanıklı
 • Geniş sıcaklı aralığında yüksek performans (-40 ,+80 °C)
 • Isı ile birbirlerine bağlanabilme