Temel Bohçalama

Bina temelinin bitümlü veya PVC membran tabakası ile çepeçevre sarılarak topraktan betona gelebilecek suyu engellemek amacı ile yapılan sisteme bohçalama su yalıtımı denir. Bu yöntemde önce yalıtım tabakası hazırlanır ve bu ”bohça”nın içine temel oturtulur.

Bohçalama su yalıtımı yönteminde öncelikle yalıtım tabakası hazırlanır ve bohçanın içine yapımızın temeli oturtulur. Bohçalama su izolasyonu binanın beton perdenin temeli ve bodrum perdelerini yeraltı sularının zararlı etkilerine karşı ve yeraltı suyu olmayan zeminlerde ise yer altında oluşabilecek sülfatların etkilerine karşı koruma amaçlı bohçalama su izolasyonu yapılır.

Yapıların taşıyıcı elemanlarından olan temel ve bodrum perdeleri, ömürleri süresince sürekli su ve neme maruz kalırlar. Yalıtım yapılmamış yada yanlış yalıtım uygulamaları tapı ömürlerini önemli ölçüde düşürmekte, yapıda telafisi olmayan yapısal sorunlara neden olabilmektedir.

Bu nedenle yapının ömürlerini arttırmak için uygun malzeme, detay ve nitelikli uygulamalarla su-nem yalıtımı yapılmalıdır.

İnşaat Temel ve bodrum perdelerinde yapılan su yalıtımı yapıyı sudan korumanın yanı sıra, toprakta bulunan ve yeraltı suları ile yapıya kadar yükselme imkanı bulan kimyasal maddelerden korumaktır.